Младежки обмен „EU+Activ“ в Румъния, 1 – 13 март 2018 г.

Търсят се 8 участника от България, 7 младежи и 1 лидер, за младежки обмен, целящ да помогне на младите хора

Още