Стаж за статистик в ISI Emerging Markets Group, гр. София

Като стажант в тази интернационална компания ще отговаряте за събирането и анализирането на данни, които ще се използват за изготвянето

Още