Младежки обмен “Trade Clay”, Фини, Кипър, 23 май – 1 юни 2017 г.

Младежки обмен финансиран от програмата Еразъм + целящ насърчаването на предприемачеството у младежи, чрез изкуството.  Място: село Фини, Кипър  Период:

Още

Доброволчество в Гърция по време на Kalamata Street Festival

Възможност за участие като доброволец във фестивала за улично изкуство Kalamata Street в Гърция.  Място: Kalamata, Greece  Продължителност: 17 юли- 06 август 2017г.

Още

Стипендиантска програма „Изкуства“ в подкрепа на студентски арт проекти

Програма „Изкуства“ е за бакалаври или магистри, изучаващи изкуства в България. Програмата се подкрепя от фондация „Св. Св. Константин и Елена“,

Още

Младежки арт обмен „Inclusion of disadvantaged youth with art“ в Усак, Турция

Чемпиънс фактори търси трима младежи за участие в младежки обмен свързан с включването на младите хора в неравностойно положение чрез

Още