Културният център на СУ „Св. Климент Охридски“ обявява нова сесия за кандидатури за партньорство

Културният център на СУ „Св. Климент Охридски“ обявява нова сесия за кандидатури за партньорство за събития в периода октомври 2018

Още

Безплатно обучение „Разработване на проекти“, София, 27 март

Участниците във формална или неформални младежки организации ще получат възможност да усвоят умения за кандидатстване на проекти като се възползват

Още

Формулярът за кандидатстване за иновативни училища – отворен за регистрация

Министерство на образованието и науката изготви формуляр и подробни насоки за кандидатстване за иновативни училища.

Още