Културният център на СУ „Св. Климент Охридски“ обявява нова сесия за кандидатури за партньорство за събития в периода октомври 2018 – февруари 2019

 Място: София   Период на провеждане: октомври 2018 – февруари 2019 Организатор: СУ „Св. Климент Охридски“ Предстоящата сесия ще има общ

Още

Безплатно обучение „Разработване на проекти“, София, 27 март

Участниците във формална или неформални младежки организации ще получат възможност да усвоят умения за кандидатстване на проекти като се възползват

Още

Формулярът за кандидатстване за иновативни училища – отворен за регистрация

Министерство на образованието и науката изготви формуляр и подробни насоки за кандидатстване за иновативни училища.

Още