Крайни срокове за подаване на предложения по Програма „Еразъм+“ за 2017 г.

Европейската комисия публикува Общата покана за подаване на предложения по Програма „Еразъм+“ за 2017 година. Общата поканата можете да намерите

Още

Формулярът за кандидатстване за иновативни училища – отворен за регистрация

Министерство на образованието и науката изготви формуляр и подробни насоки за кандидатстване за иновативни училища.

Още

Подаването на документи по програма „Спорт за децата в свободното време за 2017 г.“ започна

Министерството на младежта и спорта приема проекти целящи да създадат условия и възможности за практикуване на спорт от деца в

Още