Финансиране на малки проекти в полза за местната общност, 2018 г.

Целта на конкурса е повишаване капацитета на ромските младежи, чрез включването им в осъществяването на дейности в полза на местната

Още

Покана за участие на младежи от ромски произход в проект „Story_S“

„Story_S“ е програма, в която ментори ще работят с младежи от ромски произход на възраст 16 – 25 години, които

Още

Покана за участие на ментори в проект „Story_S“

„Story_S“ е програма, в която ментори ще работят с младежи от ромски произход на възраст 16 – 25 години, които

Още