Консултативна среща “Young people’s access to rights”, 16-17 септември 2021 г.

Младежкият сектор на Съвета на Европа има за цел да даде възможност на младите хора да бъдат активни, отстояващи, защитаващи,

Още

Дългосрочен доброволчески проект в Ниредхаза, Унгария, 1 юни 2021 г. – 1 април 2022 г.

Проектът “Different cultures on the same wavelength – ESC XIX” дава възможност на участниците да се потопят в чужда култура,

Още

Дейност за изграждане на партньорства “North-South Cooperation for Local Youth Participation” в Португалия, 14-19 септември 2020

Проектът има за цел да подобри сътрудничеството между НПО и общини, чиято основна работа е областта на младежкото участие и

Още

Обучение “Think BIG, start SMALL” в Будапеща, Унгария, 27 май-1 юни 2019 г.

Четиридневното обучение предоставя иновативни методи и инструменти, както и вдъхновение за младежки работници, които искат да развият по-активно младежко участие

Още

Обучение “HUBsters” в Будапеща, Унгария, 13 – 19 май, 2018г.

Основната цел на обучението е да подкрепи младите лидери като движеща сила за повишаване активността на младежта на местно и

Още