Безплатно обучение на младши специалисти по проект “Young Energy Europe”

Обучението е за младши специалисти от различни браншове в сферата на енергийната ефективност, управлението на ресурсите и фирмената мобилност.

Още