Лятна ученическа академия на „Заедно в час“ в София, 30 юли – 16 август 2018 г

Целта на академията е да повиши мотивацията за учене на учениците и да подобри подготовката им по изучаваните предмети, да

Още

Младежки обмен “The Fire of Life” в Румъния, 15-21 юли 2018 г.

Основният фокус на обмена е да подпомогне младите хора, от страните участващи, в реализирането на пълния им потенциал за да

Още

Обучение „Fall and Rise“ в Гура Хуморулуй, Румъния, 21 – 28 април 2018 г.

Обучение за младежки, които да придобият компетенции, чрез които да помагат на връстниците си, да се справят с ежедневните трудности,

Още