Обучение „Fall and Rise“ в Гура Хуморулуй, Румъния, 21 – 28 април 2018 г.

Обучение за младежки, които да придобият компетенции, чрез които да помагат на връстниците си, да се справят с ежедневните трудности,

Още