Обучение Youth work – a path to peaceful societies в Благоевград, 13-21 май 2019 г.

Обучението е на тема спиране на актовете на насилие и дискриминация срещу етническите малцинства в Европа. Място: Благоевград, България Период

Още

Младежки обмен „Stop hate online“ в Левелек, Унгария, 5 -12 май 2018 г.

Даване на гласност, относно рисковете онлайн и как да ангажираме нашите партньори, да промотират осведоменост по тази тема  Място: Левелек, Унгария

Още

Отворена покана за обучители по проект „Приеми и промени“

Проекта търси 16 млади обучители за тригодишен проект на тема насилие и дискриминация  Място: България, Италия, Гърция и Румъния   Период

Още