Министерството на младежта и спорта обявява началото за набирането на проектни предложения по НПМ

Обявено е стартирането за приемане на проекти по Националната програма на младежта (НПМ), 2016-2020 г. Проектни предложения могат да се

Още