Обмен „Art of Ricyling“ в Moravske Toplice, Slovenia, 8 -17 май 2017г.

Възможност за участвие в обмен в Словения, с оснивна теми като ефектите на отпадъците върху околната среда, възможности за минимизиране

Още

Покана за представяне на кандидатури: Фонд за Европа и Африка на Mitsubishi Corporation

Фондът за Европа и Африка на Mitsubishi Corporation (MCFEA) се стреми да подкрепя изследвания, фокусирани върху околната среда и намаляване

Още