Покана за подаване на проектни предложения по Програма „Еразъм+“ за 2018г.

    Общата поканата можете да намерите на адрес: http://eur-lex.europa.eu  Ключова дейност 1 Мобилност за граждани в областта на образованието и обучението

Още

Национална покана за проектни предложения по Еразъм+

Центърът за развитие на човешките ресурси в качеството си на официалната оторизирана институция от Европейската комисия и националните власти за

Още