Младежки обмен на тема „Roma Storytelling Adventure“ в Солун, Гърция, 25 юли – 5 август 2018

„Активно българско общество“ търси участници за младежки обмен, насочен към промотирането на човешките права и правата на малцинствата и запознаване

Още

Обменна програма в САЩ

Поканата е за специалисти, които работят в малцинствени групи, от всяка област на България, Унгария, Румъния и Словакия, да кандидатстват

Още