Младежки обмен „Мake your living green“ в Тренчин, Словакия, 20 – 29 май, 2018 г.

Обменът „Мake your living green“ цели да повиши заинтересоваността сред младежите относно екологичната устойчивост, значението на природата и ролята на човека

Още

Студентски стипендии за 5-месечен срок на обучение в Словашката република

Отпускат се стипендии за български студенти от всички специалности, владеещи словашки език и желаещи да учат в рамките на 5

Още

ЕДС проект в Словакия търси теб!

Организацията YMCA Nesvady, Словакия търси своя ЕДС доброволец от България, който да се присъедини към екипа, заедно с още двама свои колеги

Още

Младежки обмен „War and Peace II“ в Словакия, 14-22 октомври 2017 г.

Сдружение „Професионален форум за образованието“ набира 6 участници за младежки обмен „War and Peace II“ в Словакия, 14-22 октомври 2017 г.

Още

Проект „Job Agent 007“ в Словакия, 25 юни – 2 юли 2017 г.

Проектът е за създаване на контакти в сферата на неправителствения сектор, работещ с младежи с цел намаляване на младежката безработица.

Още

Младежки обмен в Римавска Собота, Словакия, 09-15 юли 2017 г.

Глобално Обединение за иновации, развитие и образование търси 8 участници за одобрен младежки обмен, финансиран по програма Еразъм+ , който

Още

Младежки обмен „No need for neet“ в Модра, Словакия, 11-17.08.2017 г.

Сдружение „Институт Перспективи“ търси 5 младежи участие в младежки обмен на тема:“ NO NEED FOR NEET!“  Място: Модра, Словакия  Период на

Още

Обучение „THE LIMITS OF OUR PLANETS“ в Ружомберок, Словакия, 7 – 15 юли 2017 г.

Търсят се 3-ма участници за 7-дневен проект в Ружомберок, Словакия през 2017 година.  Място: Ружомберок, Словакия  Период:  7 – 15 юли 2017 г.

Още

Стипендии за обучение в Словакия

Република Словакия дава възможност на студенти, докторанти, университетски преподаватели да се обучават във Висше учебно заведение в Словакия.  Място: Словакия

Още

Младежки обмен за повишаване на младежкото участие в Словакия, 7-14 май 2017

Сдружение ,,Алтернативи Интернешънъл“ търси седем младежи между 16-25 години за участие в младежки обмен в Словакия, свързан с повишаване на

Още