Младежки обмен „Coworking for Co-Founders“ в Измир, Турция, 9 – 19 април 2018 г.

Обменът е насочено към младежите с интерес към споделените пространства, как да развият собствено и как да интегрират повече хора

Още