Кандидатстване с проекти по „Програма за развитие на спорта за всички“, 2018 г.

На вниманието на спортните организации, желаещи да кандидатстват с проекти по „Програма за развитие на спорта за всички“ на ММС

Още

Семинар „Интеркултурен диалог и ролята на спорта“ в София, 24 ноември 2017 г.

 Място:Labirint Works, ул. Екзарх Йосиф 86, София   Период на провеждане: 24 ноември 2017 г., 17:00–20:00 часа Организатори: Българските младежки делегати към

Още

Младежки обмен “Sport for Healthy Youth Life” в Банско, 4 – 13 ноември 2017 г.

 Място: Банско   Период на провеждане: 4 – 13 ноември 2017 г. Организатори: Champions Factory  Профил на участниците: 7 младежи на

Още

Младежки обмен на тема толерантност и социално включване чрез спорт в Крайова, Румъния, 26 юли – 4 август 2017 г.

 Място: Крайова, Ръмъния   Период на провеждане: 26 юли – 4 август 2017 г. Изпращаща организация: Асоциация за развитие на българския

Още

Информационен семинар на тема „София 2018. Спортът като средство за социално включване“ в София, 1 юни 2017 г.

Събитието е част от проект „Спорт и социално включване“, който има за цел за насърчи интеграцията на младежи със и без

Още

Младежки обмен „Social inclusion and intercultural learning through sport“ в Шатобернар, Франция

Българска младежка асоциация търси 7 младежи за младежки обмен, финансиран по програма Еразъм+, свързан с интеграцията чрез спортни занимания.

Още