Младежки обмен „Zero tolerance for intolerance“ в Словения, 10-18 ноември 2017 г.

Active Bulgarian Society търси 7 участници за младежки обмен в Словения, свързан с толерантността, правата на човека и проблемите на

Още

Обучение „We CAN“ в Бад Лаер, Германия, 15 – 23 октомври 2017 г.

 Място: Бад Лаер, Германия   Период на провеждане: 15 – 23 октомври 2017 г. Изпращаща организация: Глобално обединение за иновации, развитие и

Още

Семинар „Толерантност: в обувките на другия“ в Боровец, 22 и 23 юли 2017 г.

Обучителният семинар „Толерантност: в обувките на другия“ събира в Боровец 20 активни младежи, обединени около идеята за създаване на по-добра

Още

Младежки обмен на тема толерантност и социално включване чрез спорт в Крайова, Румъния, 26 юли – 4 август 2017 г.

 Място: Крайова, Ръмъния   Период на провеждане: 26 юли – 4 август 2017 г. Изпращаща организация: Асоциация за развитие на българския

Още

Обучение за тиймъри на организация „Младеж за разбирателство“

Colored Glasses набира участници за международният проект „Colored Glasses“, който дава възможност на всички да се сблъскат с теми като толерантност,

Още

Международно обучение „Voce“ на тема „Техники за разказване на истории“

„Промяната е в теб“ търси 2 участника за младежки обмен на тема толерантност, човешките права, творчески подход и методи  Място:Челано,

Още

Европейска Доброволческа Служба в център за хора с увреждания в Модилиана, Италия

Доброволчество в социално-рехабилитационния център за хора с увреждания в Италия. Персоналът а центъра се стреми да помогне на гостите да

Още