Обучение „Volunteers management“ в Пловдив, България, 11 – 17 ноември 2019 год.

Обучението цели да подобри и повиши качеството на реализацията на доброволческите проектите. Място: Пловдив,България Период на провеждане: 11 – 17

Още

Обучение ”Global Governance“ в Vadul lui Voda, Молдова, 15 – 24 септември 2018

Проектът цели да популяризира и покаже ролята на федерализма. Да повиши сред младите хора чувство на солидарност и консенсус, задълбочаване

Още

Младежки обмен „Step by Step Participation“, в Кайзери, Турция, 16 – 22 май 2018 г.

Обменът цели насърчаване на младите хора да вземат активно участие в демократичното управление.  Място: Кайзери, Турция   Период на провеждане: 16 –

Още