Летен университет на тема устойчив туризъм в Хърватия и Словения, 12 – 23 септември 2018 г.

Проектът #ASEFSU22 на тема устойчив туризъм и зелена икономика предоставя на млади хора от европейски и азиатски страни уникалната възможност

Още