Младежко обучение „The Art of Dialogue Training“ във Виена, Австрия, 24 – 28 март 2018 г.

Целта на проекта е участниците да придобият по-добри аналитични умения, да анализират участието на младежта в структурния диалог на локално,

Още

Обучение „COMETS – Understanding and facilitating individual and group learning processes“ във Виена, Австрия, 2 – 8 май 2018 г.

Основната цел на обучението е да даде възможност на участниците да предприемат допълнителни стъпки в професионалната си практика.  Място: Виена, Австрия

Още

Стипендии за журналисти във Виенския институт за социални науки

Стипендианстка програма „Милена Йесенска“, подкрепяща изследователски проекти на журналисти с общоевропейска насоченост, набира кандидати за периода юли 2017 – юни

Още