Младежки обмен „COMMUNITY: SENIORS INVOLVED“ в Каунас, Литва, 11 – 19 август 2018 г.

Организация Активно българско общество търси участници за младежки обмен, свързан с темите за застаряващото население и междупоколенческото учене.  Място: Каунас, Литва

Още

ЕДС проект „Nesil Fest“, в Анкара, Турция

Проектът е обучително-ориентировъчно пътешествие, целящо да организира по-добра комуникация между младите и възрастните хора, като ги включи в различни дейности.

Още