Младежки обмен „Purple Glasses“ в Иллора, Испания, 11 – 19 юли 2019 г.  

Целта на проекта е да се постигне по-добро разбиране на положението на жените и предизвикателствата, пред които са изправени. Място:

Още

Шеста лятна академия за млади лидери в София, 25 – 28 юли 2018 г.

Възможност да се срещнете с доказани специалисти в областта на лидерството и експерти с практически опит в областта на управлението

Още

Открий своя талант с APE

Стани част от социално-образователната промяна, откривайки своя апетит към практическо обучение. Новосъздадения проект APE (appetite for practical education) предоставя реалната

Още

Младежки обмен за комуникационни умения „A(E)ffective Communication“ в Саку, Естония, 16 – 25 юли 2018 г.

Търсят се 6 участници за проект свързан с подобряване на комуникационните умения  Място: Саку, Естония   Период на провеждане: 16 – 25

Още

Младежки обмен „I have the right to be myself“ в Илфов, Румъния, 5 – 13 юли 2017 г.

 Място: Илфов, Румъния   Период на провеждане: 5 – 13 юли 2017 г. Изпращаща организация: Асоциация WalkTogether  Профил на участниците:  4 младежи

Още

Лятно училище “Azerbaijan – the Center of Religious Harmony” в Азербайджан, 23-30 юли 2017 г.

Лятното училище ще допринесе за придобиването на уникални знания за културата, историята и етнографията на Азербайджан  Място: Азербайджан  Дати: 23-30

Още

Младежки обмен „Аctive Citizens of the EU“ в Харебо, Дания, 9 – 20 юли 2017 г.

Асоциация Walktogether търси 15 участници за обмен на тема „Аctive Citizens of the EU“ в рег. Kопенхаген (Harebo), Дания. Място:

Още

Летен лагер по предприемачество в Амстердам, 8-16 юли 2016 г.

Три от топ бизнес училищата в Холандия организират Amsterdam Summer Boot Camp с възможност за безплатно настаняване.  Място: Амстердам, Холандия  Период: 8-16

Още

Младежки обмен B.U.L.L.Y. в Киари, Италия, 16- 23 юли 2017 г.

Активно Българско Общество търси четирима участници и един групов лидер за младежки обмен B.U.L.L.Y., Befriend Unfamiliar to Learn instead of Labeling Youth.

Още