Обучение „Yellow Brick Road – Peacebuilding in Youth Work“, във Власеница, Босна и Херцеговина, 11 – 20 април 2018 г.

Обучението ще подготви участниците с компетенции за насърчаване на мира, междукултурния и междурелигиозния диалог.  Място: Власеница, Босна и Херцеговина   Период на провеждане: 11

Още