Oбучениe “Supporting employability through self development” в Призрен, Косово, 21 – 28 март, 2018 г.

Целта на обучителния курс е да създаде подходяща обстановка за упражняване на практики за личностно развитие и увеличаване на потенциала

Още