За YOUTHub

Визия

Сдружение ЮтХъб [ YOUTHub Association ] си е поставило за цел да събира и предоставя актуална информация за различни налични възможности за включване на младите хора в България (обучения, обменни, стажантски и доброволчески програми, семинари, лекции, срещи, работилници, конференции и други). По този начин се стреми да подпомогне информираността им, да спомогне за тяхното кариерно ориентиране и да ги насърчи към действия за личностно и професионално развитие.


В дългосрочен план организацията се цели към установяване на партньорски взаимоотношения с неправителствени организации и други институции на територията на България и извън нея с цел сътрудничество. Организацията ще инициира собствени обучителни проекти насочени към развиването на умения на младите хора, които ще са им от полза на работното място (меки умения, емоционална интелигентност и личностно развитие).

Мисия
 • Кои сме ние?

Ние сме три млади жени с активна гражданска позиция. Темите, които ни вълнуват са по отношение на:

 1. личностоното и професионално развитие на младите хора,
 2. тяхното кариерно и академично ориентиране,
 3. образование и възможности за реализация в България.
 • Защо съществуваме?

Съществуването на YOUTHub е породено от нашата собствена необходимост и потребност, като младите хора да сме ориентирани и информирани за възможностите за развитие и изграждане на по-добро бъдеще за себе си и идните поколения.

 • С какво допринасяме към обществото?

В YOUTHub се стремим за по-добрата информираност на младите българи. Подпомагаме личностното и професионално им развитие като предоставяме възможности за включване в обучителни дейности. По този начин ние спомагаме за това младото поколение да бъде по-добре кариерно ориентирано и намиращо мястото си на пазара на труда, респективно бидейки адекватно подготвен за него.

Принципи:
 • Почтенност
 • Лидерство
 • Иновации и промяна
 • Работа в екип
 • Отдаденост и решителност
 • Отворена комуникация
 • Отговорно планиране и управление на ресурсите
 • Ориентиране и стремеж към високи резултати
 • Компетентност
 • Грижа един за друг