За YOUTHub

 

Принципи:
  • Почтенност
  • Лидерство
  • Иновации и промяна
  • Работа в екип
  • Отдаденост и решителност
  • Отворена комуникация
  • Отговорно планиране и управление на ресурсите
  • Ориентиране и стремеж към високи резултати
  • Компетентност
  • Грижа един за друг