Конкурс „Young and Energetic Scientists“ за младежи с научни интереси

Конкурсът „Young and Energetic Scientists“ (YES) цели да открие, мотивира и промотира идеите на млади и амбициозни хора с научни интереси, които ще реализират връзката между науката, образованието и бизнес, между амбицията и успеха.

checked Условия за кандидатстване:

  • Да си на възраст между 18 и 35 години
  • Да си иновативно мислещ човек, който иска да презентира своите идеи и постижения пред широка публика и търси подкрепа за реализация
  • Да си млад учен – студент или докторант в подготовка на дисертация и/или участващ в научноизследователски екип.

download-1 За да кандидатствате, попълнете електронната форма.

clock-1 Срок за кандидатстване: 14.11.2016 г.

cursor Пълна информация за конкурса може да намерите тук.