Две обучения по прогрaма Еразъм+ в Сърбия

Сдружение „Професионален форум за образованието“ търси 6 участника в два международни проекта по програма Еразъм+ в Сърбия.

Първото обучение е на тема „EU Facing Migrations“ и в него могат да участват трима души над 18 години (без горна възрастова граница).

calendar Дата на провеждане: 9 – 16 ноември 2016г.

placeholder-1 Място: Белград, Сърбия.

Темата на проекта е свързана с бежанската криза в Европа и интеграцията на бежанците и мигрантите. Програмата ще съдържа презентации, уъркшопи, ролеви и други игри, срещи и разговори с експерти и мигранти. Участниците ще са млади хора от България, Сърбия, Унгария, Македония, Косово, Швеция, Италия, Гърция, Турция и Испания.

Второто обучение е на тема „Young Active Europeans“. В него също могат да участват трима души над 18 години (без горна възрастова граница).

calendar Дата на провеждане: 13 – 20 ноември 2016г.

placeholder-1 Място: Топола, Сърбия (на 80 км. от Белград)

Проектът се фокусира върху активното гражданство и участието на младежите в социалния и политическия живот. Програмата ще съдържа презентации, уъркшопи, ролеви и други игри. Участниците ще са млади хора от България, Сърбия, Румъния, Македония, Албания, Косово, Гърция, Полша, Италия, Латвия, Чехия и Турция.

coin Таксата за участие за един проект е 40 лв.

100% от разходите за храна и настаняване се поемат от организаторите, както и 100% от пътните разходи (до 180 евро на човек).

cursor-1 За повече информация и заявка за участие, пишете на juliajurieva@yahoo.com възможно най-скоро!