Обучение „Eвропейска доброволческа служба за всички“ в Швеция

Dare Association търси двама български участници на възраст 18 – 40 години, които имат познания и опит в европейската доброволческа служба (EVS).

calendar Дата не провеждане: 27 ноември – 3 декември, 2016

placeholder-1 Място: Örkelljunga, Швеция

Целта на проекта е да събере организации, които имат акредитация по обученията в европейската доброволческа служба с младежи, EVS ментори, ръководители и доброволци, които се интересуват от EVS практики.

Събирайки множество участници от различни нива на EVS практиката, проектът ще обърне внимание на различните аспекти на EVS практиките в Европа. Ще се проведат плодотворни дискусии, които ще стимулират бъдещи взаимоотношения между самите участници. По този начин в бъдеще могат да се утвърдят стари и създадат нови възможности и практики.

Основните изисквания към двамата участници е да владеят английски език на високо ниво, да са участвали в предишни проекти и/или да са били част от „Еразъм+“.

Организаторите на обучението ще покрият всички разходи, с изключение на таксата за участие.

clock-1 Срок за регистрация: 30 октомври, 2016

cursor-1 За да се запишете за участие, натиснете тук.

coin Такса за участие: 25 евро

info Повече информация може да намерите тук.