Посолството на САЩ в България търси стажанти

Офисът за международно търговско обслужване към Американското посолство в България предлага 4-месечен стаж на студенти с добър английски език

clock Краен срок на кандидатстване: 31 октомври 2016

calendar Начало на стажа: януари 2017

Изискванията към кандидатстващите е да са навършили 18 години и да се обучават във висше заведение в момента на кандидатстване. Стажантите трябва да бъдат готови да асистират по минимум 32 часа седмично.

Офисът подпомага формирането на бизнес взаимоотношения между американски и български компании като анализира информация за българския пазар и промотира американския бизнес на територията на България. Работата на стажантите ще бъде свързана с асистирането на ежедневните дейности на офиса.

Заплащане не е осигурено. Дейността е основана на доброволчески начала, като след края на 4-месечния период, всеки стажант ще получи препоръка и сертификат удостоверяващ неговото/нейното участие в стажа.

download Кандидатства се само с изпращане на необходимите документи на адрес Козяк, 16, Лозенец, София, 1408

info Подробна информация може да намерите тук.