Участвайте в Business Lab

Вземете участие в Business Lab – интерактивно събитие, на което заедно решаваме реални казуси на реални организации с участието на експерти и публиката.
Организатор на събитието е The Business Instiute, а партньор и казусо-носител е екипът на Информационният портал за неправителствените организации в България.
 placeholder-1 Домакин на събитието ще бъда Къщата на гражданските организации,  София, ул. Христо Белчев №3
calendar  31 октомври 2016 г. от 16.30 ч.
Тема на бизнес лабораторията ще бъде пазарният подход на неправителствена организация. Kазусът на НПО портала е свързан с анализ и оценка на възможности за генериране на приходи напазарен принцип с цел постигане на трайна финансова автономност на Портала.
Решение ще търсим заедно с “Експертите” и “Любопитните” с методологии прилагани в програмите “Управление на социални организации” и “Академия за социални предприемачи” на The Business Institute.

Запазете своето място от сега!

Предварителна програма:
– Регистрация и време за обмяна на контакти – 16.30-17.00 ч.
– Провеждане на бизнес лаборатория – 17.00 -20.00 ч.

Kaзусът

Информационният портал за неправителствените организации (НПО) в България е създаден през 2009 г. от Български център за нестопанско право и Фондация ПАЦЕП. Изграждането на портала, включително базата от данни за неправителствени организации, е финансирано от Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа. След това финансова подкрепа оказват фондациите „Чарлз Стюарт Мот“ и „Америка за България“.

За повече от шест години НПО Порталът успя да се утвърди като средище на хората от гражданския сектор, медиите, бизнеса и доброволци ентусиасти.

През последните години порталът е изправен пред предизвикателството да търси различни варианти за пазарен подход с цел постигане на устойчива финансова независимост. По какъв начин бизнес похватите могат да се приложат в една неправителствена организация? Какво е нужно да промени и въведе НПО Порталът, за да постигне желаната устойчива финансова независимост? Това са едни от важните въпроси, които ще обсъдим по време на бизнес лабораторията.

„Пътеката“ за решаване на казуса започва от верификацията с реални потребители на различни хипотези за това какво всъщност е стойностно за потребителите и за какво те са готови да платят. Участниците в тази бизнес лаборатория ще имат възможност да се запознаят с пример за реална пазарна верификация с реални потребители в търсене на ключовите въпроси на бъдещия пазарен подход – важна част от прилагания подход в програмите „Управление на социални организации“ и „Академия за социални предприемачи“ на The Business Institute.

Ролите:

В ролята на „Казусо-носител“ ще бъдe Ралица Николова, главен редактор на НПО Портал.

С екипа на “Експертите” ще се запознаете на място – практици, предприемачи и мениджъри както от бизнеса, така и от неправителствения сектор.

А вие, “Любопитните”, ще участвате заедно с фасилитаторите и експертите в решаването на казуса.

Модератор на събитието ще бъде Ралица Станоева, фасилитатор в The Business Institute.

Очакват ни много интересни 3 часа, изпълнени с провокативни въпроси и интересни дискусии.

Запазете своето място сега!