2 обучения за изграждане на капацитет на НПО

В рамките на проект Network it SMART, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество, Фондация СМАРТ ще проведе две обучения, чиито теми са определени след допитване до НПО и внимателна оценка на нуждите от развитие на капацитет.

Обученията са отворени за участие на представители на НПО, които желаят да инвестират време и усилия в развитие на капацитета си за по-добра комуникация на своите каузи и да разнообразят източниците си на финансиране.

Неправителнствените организации могат да номинират свои представители, следвайки процедурата, описана по-долу.

Какви обучения се предлагат и как да се включите?

1: Обучение: Как успешно да комуникираме каузата си пред спонсори, донори и дарители?

Цели на обучението:
В края на обучението участниците (представителите на НПО) ще могат да формулират и адаптират ясни, кратки и разбираеми послания, насочени към различни типове реципиенти (донори, спонсори, дарители) и да представят каузата си по начин, който може да подпомогне привличането на допълнителна подкрепа, включително финансова

Времева рамка на обучението:
8 работни сесии, реализирани в 2 работни дни, всеки от които с начало 10.00 ч. и край 18.30 ч.

calendar Дати на провеждане:
1-2 декември 2016 г. – първо издание
3-4 декември 2016 г. – второ издание
(двете издания ще се реализират с идентична програма. Моля, посочете в заявката си за участие кой от двата варианта на дати за провеждане е подходящ за Вас)

placeholder-1 Място на провеждане: Гр. София (конкретната зала и варианти за настаняване ще бъдат изпратени до записалите се и одобрени за участие кандидати)

Обучители:

Михаил Стефанов – специалист по комуникации с над 10-годишен практически опит в публичното говорене. Работил е в Национална мрежа за децата, Кампания А21, основател е на Make Them, а отскоро развива свой собствен ПР проект, наречен BeCause;

Мария Ташева – Обучител в НПО сферата от 2005 г. Част от екипа на 42 training. Има зад себе си над 42 обучения, свързани с изграждането на капацитет на НПО в различни сфери.

2: Обучение: Иновации и разнообразяване на източниците на финансиране чрез прилагане на модерни подходи за устойчивост на НПО (социално предприемачество)

Цели на обучението:
В края на обучението участниците (представителите на НПО) ще познават различни иновативни и работещи примери на финансово устойчиви социални дейности, които могат да бъдат от полза за бъдещата работа на техните организации и ще са база за развитие на стратегии за разнообразяване на източниците на финансиране.

Времева рамка на обучението:
8 работни сесии, реализирани в 2 работни дни, всеки от които с начало 10.00 ч. и край 18.30 ч.

calendar Дати на провеждане:
1-2 декември 2016 г. – първо издание
3-4 декември 2016 г. – второ издание
(двете издания ще се реализират с идентична програма. Моля, посочете в заявката си за участие кой от двата варианта на дати за провеждане е подходящ за Вас)

placeholder-1 Място на провеждане: Гр. София (конкретната зала и варианти за настаняване ще бъдат изпратени до записалите се и одобрени за участие кандидати)

Обучители:

Мая Донева – Обучител с богат международен опит, основател на СНЦ ИДЕА, гр. Варна и част от екипа на Социалната чайна във Варна, един от проектите, избрани да бъдат подкрепени в Конкурса „Промяната“ на Reach for change за 2014 г.

Огнян Гъдуларов – Обучител с богат международен опит и един от създателите на НЧ „Бъдеще сега“, както и на проекта за Училище сред природата в с. Гудевица, който обединява екип от професионалисти, изобретатели на иновации в сферата на неформалното образование.

Общи условия за участие в обученията

coin Финансови условия:
Обученията са без такса за участие;
Разходите за двупосочен транспорт до София (обществен транспорт), хранене и настаняване по време на обученията ще бъдат покрити от Фондация СМАРТ в рамките на проект Network it SMART, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество, Договор 002/13.11.2015 г. При необходимост от пътуване с автомобил, разходите могат да бъдат покрити след предварително съгласуване на размера им с Фондация СМАРТ.
download-1 Заявяване на участие:
Можете да заявите участие на един или двама представители на Вашата организация чрез попълване на формата за кандидатстване и посочете името на обучението и в кое от двете му издания (дати на провеждане) искате да се включите:

  1. Как успешно да комуникираме каузата си пред спонсори, донори и дарители? (1-2 декември 2016 г. или 3-4 декември 2016 г.) и/или 2. Иновации и разнообразяване на източниците на финансиране чрез прилагане на модерни подходи за устойчивост на НПО (социално предприемачество) (1-2 декември 2016 г. или 3-4 декември 2016 г.)

Моля, имайте предвид, че имате възможност да се включите последователно и в двете обучения, поемайки ангажимент за участие за целия период от 1 до 4 декември 2016 г. (четвъртък-неделя) и отбелязвайки това изрично в заявката си.

clock-1 Краен срок за заявка за участие: 21 ноември 2016 г. 

email-1 При необходимост от допълнителна информация – свържете се с организаторите чрез smart@smart-f.eu