Конкурс по космически науки Odysseus II за ученици и студенти от цяла Европа

Международни пътувания, награди с висока стойност, учебни стажове в космически агенции и авиокосмически компании – три отлични причини да участвате в Конкурса по космически науки.

Регистрирането за следващия цикъл през учебната 2016-2017 година започна. Конкурсът предлага на всички, които обичат космоса и са на възраст от 7 до 22 години, възможността да разширят своите хоризонти.

Търсят се млади европейци с желание да участват в проучвания и с интерес към космическата наука.

Конкурсът ще се проведе в няколко етапа (на национално, регионално и международно ниво), както и в три отделни възрастови категории:

  • Skywalkers – възраст 7-13 г. (основни училища)
  • Pioneers – възраст 14-19 г. (средни училища)
  • Explorers – възраст 17-22 г. (университети)

Регистрирайте се онлайн сега!

clock-1 Разработките (завършени проекти) трябва да бъдат подадени, като се изпратят до 31 март 2017 г.

Опитните съдии ще оценяват проектите на базата на научни знания, практическо приложение, работа в екип и креативност. За победителите на национално ниво, които ще се състезават в регионалните етапи и международния финал, програмата покрива разходите за предвижване и настаняване.

Наградите включват таблети IPad, електронни телескопи, възможности за пътуване и учебни стажове в космически агенции и аерокосмически компании, както и посещение на Европейския космодрум във Френска Гвиана в Южна Америка.

Подробна информация – включително информационен бюлетин и материали за средствата за масова информация, както и инструкции за онлайн регистрация и подаване на разработки проекти, можете да намерите на www.odysseus-contest.eu.

Допълнителна информация
Конкурсът по космически науки Odysseus се организира от партньорите на Odysseus II – тригодишна програма, финансирана от Програмата за научни изследвания и иновации на Европейския съюз – Хоризонт 2020. Настоящият екип за изпълнение на програмата наброява 14 партньори и 4 организации за подкрепа от 11 европейски страни.

Контакти:
Елисавет Константину
Ръководител „Комуникация и връзки“
NOESIS
6-ти км Солун-Терми, 57001 Терми
e-mail: konstanlnou@noesis.edu.gr
Тел. +30 2310 483 000, вътр. 105
Факс+30 2310 483 020