Национална младежка конференция „Младите хора в съвременна България”

Конференцията, организирана от Националния младежки форум, ще събере на едно място активни младежки представители на организации и неформални групи заедно с представители на администрацията, отговорни за провеждането на младежката политика в България.

calendar Период на провеждане: 24 – 26 ноември, 2016

placeholder Център за подготовка на учениците за олимпиади, бул. “ Драган Цанков′′ 21А и Гранд Хотел София, ул. Гурко 1, София

Събитието ще даде възможност за осъществяването на диалог на теми засягащи пряко младите хора в България: политиките за младежта на местно, национално и европейско ниво, връзката между образование и заетост, участието на младите хора в процеса на взимане на решение по въпросите, които ги засягат.

Поканени са да участват всички председатели, заместници или други политически отговорни лица, работещи в младежката сфера, представители на младежки организации, отговорни за развитието на административната дейност на организациите, както и младежки работници.

clock Срок на кандидатстване: 19 ноември, 2016, 00:00ч.

cursor За да кандидатствате, попълнете следния формуляр.
Предварителна програма за събитието може да немерите тук.

info Повече информация може да намерите тук. За допълнителна информация и възникнали въпроси може да се обръщате на: secretariat@nmf.bg

Национална младежка конференция „Младите хора в съвременна България” е част от проекта за развитие на Структурния диалог в България на Националната работна група, оглавявана от Национален младежки форум, и е финансиран по програма „Еразъм +“ на Европейската комисия.