Обучение „Say YES to refugees“ в Румъния, 5-12.12.2016

WalkTogether търси участници за обучение свързано с темите за социално включване, миграция и неформално образование.

placeholder-1 Място: Букурещ, Румъния

calendar Период: 05 – 12 декември 2016 г.

Профил на участниците: 2 момичета и 2 момчета на 18 + години като предимство ще имат хора, които имат опит пo темата или са младежки работници.

Цели на проекта:
Youth workers will participate at informal and non-formal activities
and will develop new skills in working with young people in order to
stimulate the sense of tolerance, regardless the cultural diversity among them;
The project aims to promote social inclusion and equality among the people;
Prepare a guide with non-formal education methods that can be
implemented by those involved in youth work, therefore contribute to the Erasmus + Tool kit.

clock-1 Краен срок за кандидатстване: 2 ноември 2016 г., 12.00 ч. 

download-1 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

email-1 За контакт: walktogetherbulgaria@gmail.com

info Повече информация (инфо пак) относно проекта може да намерите тук.

Оригиналната обява е публикувана тук. YOUTHub не носи отговорност за процеса на подбор на участници в обучението.