Стажант “Арт мениджмънт и управление на проекти”

“Шар Жар“ и арт мениджърът Розалина Лъскова търсят енергичен стажант, който да подпомага различни проекти в сферата на визуалните и приложните изкуства, творческите индустрии, изпълнителските изкуства, проучвания в сферата на културата, интердисциплинарни проекти на обществено значими теми, ползващи творчески подходи и др. 

clock Срок на кандидатстване: 31 ноември 2016г.

Изисквания към кандидатите:

• Отговорност към поставените задачи, коректност към екипа;
• Организационни умения, самоинициативност, структуриран и динамичен стил на работа;
• Владеене на английски език писмено и говоримо на много добро ниво; немският език е предимство;
• Отлична способност за изразяване на български и английски език;
• Комуникативност и способност за работа в екип;
• Опит в организирането на културни събития;
• Добро боравене с текстообработващи програми, електронни таблици и програми за изготвяне на презентации (вкл. MS Office пакет, Google приложения);
• Опит в администрирането на социални мрежи и блог системи (особено WordPress);
• Владеенето на софтуер за визуална обработка е предимство;
• Интерес и познания в сферата на изкуството, културните и творческите индустрии, културните политики на национално и европейско ниво;
• Желание за личностно и професионално развитие;

email За да кандидатствате изпратете своето CV и мотивационно писмо до laskova.rozalina@gmail.com

Оригиналната обява за тази възможност е публикувана тук. YOUTHub не носи отговорност за процеса на подбор на участници.