ЕДС – живот на село и работа с деца и младежи в Румъния

Помогнете за развитието на младежите в селските райони на Румъния.

placeholder-1 Място: Извоареле, Румъния

calendar Период: 50 седмици от март 2017 г. до февруари 2018 г.

Посрещаща организация: Asociatia Curba De Cultura

 

В рамките на проекта ще помогнете за изграждането общности за подкрепа на младежите в селските райони на Румъния. Всички разходи ще бъдат покрити за вас, ще работите с други съмишленици и ще използвате формите на неформалното образование за работа с младите хора в Извоареле, Румъния.

Основните ви задачи като доброволец ще включват:

  • популяризиране на неформалното учене и доброволчество в общността
  • дейности използващи формите на неформално образование за обучение на младежи и деца в училище и млади хора на възраст 15 – 19 години в младежки център
  • организиране на кино вечери в общността и обиколните села
  • поддръжка на библиотеката на младежкия център
  • документиране на дейностите и отчитане
  • подготовка на статии и блогпостове
  • менторски сесии
 Профил на доброволеца: 

Търсят се младежи на възраст между 18 и 30 години, да са мотивирани да участват в международен доброволчески проект, да са свободни и да искат да пътуват за 6 месеца, да имат силен интерес да научат Румънски, да искат да работят с деца и младежи, да имат мотивацията да развият нови компетентности и да учат за общностното развитие, да имат основни умения по английски език (устно и писмено) и да имат желанието да живеят и работят в селски район.

email-1 За да кандидатствате, изпратете CV и мотивационно писмо на evs@curbadecultura.ro

clock-1 Краен срок за кандидатстване: не е посочен такъв, но ви предлагаме да кандидатствате колкото се може по-скоро.

cursor Пълният текст на обявата може да намерите тук.