Как премина първата работилница на YOUTHub?

На 3 декември в град София се проведе първата работилница, организирана от YOUTHub. Тя беше озаглавена Млади Презентатории както подсказва името беше предимно насочена към ученици от 9 до 12 клас. Събитието се проведе в зала G8, като участие взеха седем младежи от София и страната.

Работилницата за млади презентатори беше структурирана в две основни сесии. Първата беше водена от Симеон Петров. Той отвори дискусията с двата основни въпроса за всяка презентация — как се събират идеи и как тези идеи се оформят в конкретна тема. След това се премина към методи на презентиране и трикове за преодоляване на “сценичния страх” от говорене пред публика. На този етап участниците споделиха своят опит и притеснения, на базата на които заедно генерираха идеи за справяне с неспокойствието. В краят на първия панел се обсъдиха и начините, по които може да се въздейства на публиката, така че бъдат изпълнени целите на презентацията.

Във втората част, фасилитатор на която беше Мадлен Ненкова, с участниците се обсъди значението на езика на тялото и неговото влияние, както върху публиката, така и върху самият презентиращ. Младежите бяха единодушни в мнението си, че стойката на тялото и жестикулацията са ключови за една презентация. В тази връзка Мадлен поговори за така наречените “power poses”, а също и за това колко важно е всъщност дишането при едно публично изказване. Освен това, по време на обучението нашите участници бяха активните действащи лица — разделени на компакти групи или работейки индивидуално по различни задачи в течение на деня, самите те изпълняваха ролята на обучители.

Предвид получената обратна връзка от участниците можем гордо да заявим, че целите на нашата работилница, а именно да стимулираме младите хора да споделят своите идеи за ефективна комуникация, да им помогнем да развият своите умения не само за говорене пред публика, но и за комуникиране с връсници и работа в екип, бяха изпълнени успешно.

Не на последно място, бихме желали още веднъж да благодарим на нашите участници за ползотворната работа! Нямаме търпение да разберем как са минали следващите ви презентации. Що се касае до всички пропуснали, не се притеснявайте ще има продължение. 🙂

„Бяхте страхотни. Показахте ни какви презентатори трябва да бъдем. Бъдете винаги така всеотдайни.“ ~Цветелина

Продължавайте със същия ease на презентиране. Неформалната атмосфера подпомага много по-лесното асимилиране.“ ~ Ралица Иванова