Дългосрочен ЕДС проект за един доброволец в Кемес, Унгария

Спешно се търси 1 български младеж на възраст 18-30 години за дългосрочен младежки обмен в Унгария, по дейност Европейска доброволческа служба, финансиран по програма Еразмус+.

 Период на провеждане на обмена: 1 ноември 2016 – 31 август 2017г. – обменът вече е започнал!

 Място: Кемес, Унгария

Целта на проекта „Faces of Rural Europe“ е да запознае младите хора в Европа с културата, начина на живот и традициите на хората, живееще в отдалечени райони в Унгария.

Изпращаща организация: Synergy Bulgaria
Посрещаща организация: Fenntartható Ormánság Nonprofit Kft

Чрез организиране на лекции и работилници в местните училища и събития, включващи местните хора, доброволците ще се запознаят по-отблизо с разнообразните обичаи на унгарското население.

Участниците трябва да:

  • знаят английски език;
  • са отговорни;
  • умеят да работят в екип;
  • имат опит в младежката работа;
  • могат да работят самостоятелно;
  • са готови да живеят в малко село за периода на обмена.

Предвиждат се срещи с ученици в и извън училищата, посещения на хората по домовете, фотографски изложби, природни пътешествия и други занимания.

Проектът „Faces of Rural Europe“ покрива на 100% разходите на всеки участник за транспорт до 275 евро на човек. Всеки доброволец ще получава по 120 евро на месец за храна + 90 евро джобни пари.

Разходите по настаняването са поети от посрещащата организация. Доброволците ще бъдат настанени в малки, природосъобразни бунгала, като всеки участник трябва да бъде готов да сподели своята стая с участник от друга държава.

Няма административна такса за участие.

 Повече информация за проекта можете да намерите тук.

При въпрости относно проекта можете да се свържете с изпращащата организация тук, или им пишете на имейл info@synergybulgaria.com, или във Фейсбук.