Обяви за свободни работни места в Европейски институции

Европейският съюз предоставя база данни с налични възможности за работа на постоянен или срочен договор за всички, които търсят работа в институциите или агенциите на ЕС.

Сайтът на European Personnel Selection Office (EPSO) обявява различни възможности, които се предлагат от множеството европейски институции и агенции, подредени по име на съответната позиция, име на институцията/агенцията, срок за кандидатстване, местоположение.

Всеки, който си търси работа в ЕС и има необходимите знания и умения, може да кандидатства директо чрез сайта на EPSO.

Възможностите за работа са налични на всички официални езици на ЕС. Българските граждани могат да разглеждат обяви както на английски, така и на български език.

Процедурите за подбор на срочно нает персонал обикновено се организират от самите институции и агенции, а не от EPSO. Също така е препоръчително редовно да посещавате уебсайтовете на предпочитаните от вас организации, в които желаете да работите.

Трябва да се има предвид, че не всички свободни работни места са публикувани на тези уебсайтове и че някои позиции може да са отворени единствено за успешно преминалите процедура за подбор на договорно наети служители (CAST).

По настоящем има 6 свободни позиции за постоянни служители в Брюксел и Люксембург, с краен срок за подаване на документите до 10 януари 2017 г.

Посетете сайта на EPSO тук.