Онлайн обучение: Комуникационни стратегии и ресурси за проекти по Еразъм+

 Участниците в онлайн обучението ще имат възможност да научат повече за добрите практики свързани с комуникирането, да ги обсъдят и да анализират своята комуникационна работа, което след това ще им помогне да подобрят своята работа.
 Вкъщи, пред компютъра
 Период на провеждане: 22 – 26 май 2017 г.
Обучението е подходящо за: младежки работници, младежки лидери, проджект мениджъри и други лица, отговорни за изпълнението проекти по Еразъм+
Участниците ще получат теоретична и практическа информация по следните теми:
  1. Комуникационни стратегии за проекти по Еразъм+
  2. Целеви групи за изпълняването на комуникационните стратегии
  3. Комуникационни инструменти и ресурси
  4. Добри практики в комуникирането на проекти по Еразъм+

Обученията през всеки ден ще стават достъпни сутринта като обучителите ще ви предоставят нова информация и ще ви поставят кратки практически задачи според деня и темата, която се разглежда. Участниците ще имат възможност да гледат материала по всяко време на деня. Времето, което е нужно да отделяте на ден, за да учите и да работите по задачите, се равнява приблизително на един час на ден.

 За да участвате, кандидатствайте като натиснете бутона „APPLY NOW“ тук и попълните кратък въпросник за вашата мотивация и данни.

 Краен срок за кандидатстване: 7 май 2017 г. 

Одобрените кандидати ще бъдат уведомени на 8 май 2017 г. като им бъде изпратен и линк с достъп до обучението. Предвид ограничението от 500 души, които могат да се включат в обучението, препоръчваме ви да кандидатствате възможно най-скоро.

Източник: Salto Youth