„Open Agenda – The floor is yours!“ обучение за младежки ръководители в Сърбия

Петдневното обучение е с отворена програма и е подходящо за хора с опит в сферата на неформалното образование и младежки програми.

 Място: Sremski Karlovci (близо до Нови Сад), Сърбия

 Период на провеждане: 5 – 10 април 2017 г.

Организатор: Youth for Exchange and Understanding, с подкрепата на European Youth Foundation

Обучителният курс ще се състои от общо 20 участници, част от които ще бъдат ментори от Youth for Exchange and Understanding. Целта на проекта е участниците да изградят своя капацитет на обучители и да подобрят уменията си за самостоятелно обучение, координиране и развитие на учебния процес.

 

Кой може да участва в обучението?

В „Open Agenda – The floor is yours!“ може да се включат граждани на страните членки на Съвета на Европа, които притежават следните умения:

  • Competence in working with young people – solid professional experience in training and international and intercultural youth work matters;
  • Educational competence – the ability to prepare, organise, run and evalu­ate the activity;
  • Team competence – the ability to work in and lead an international team;
  • Motivation to be part of the training;
  • Commitment to engage throughout the whole process.

Организаторите поемат 100% от разходите за настаняване и храна, и за издаване на ВИЗА. Транспортните разходи се покриват на 70% от максималната сума, опомената от организаторите.

 За да кандидатствате, попълнете този онлайн формуляр.

 Краен срок за кандидатстване: 5 февруари 2017г., 23:59 (CET)

 Повече информация ще откриете тук.

Оригиналната обява за тази възможност е публикувана тук. YOUTHub не носи отговорност за процеса на подбор на участници.