Екипът на Младежка банка София набира доброволци

Екипът на Младежка банка София набира доброволци със свежи идеи и желание за работа в екип!

Младежка банка София е екип от млади хора, които набират средства за финансиране на младежки проекти. Подкрепените проекти създават пространство за изява на таланти, подкрепят уязвими групи и развиват младежките общности. Участието в Младежка банка дава възможност за придобиване опит в управлението на дарителски програми, развитие на лидерски умения и работа в екип.

Може да се присъедините към:

– Постоянния екип от доброволци (ядро на Младежка банка София). Неговите членове (младежи на възраст от 15 до 25 години) се занимават с организация и провеждане на информационни кампании, фондонабирателни инициативи, провеждане на конкурс за младежки проекти.
– Кръг от „приятели-доброволци“. Записалите се за приятели-доброволци получават информация по мейл за всяко предстоящо събитие или инициатива и списък с дейностите, в които, при желание, биха могли да се включат и помогнат доброволно.
 Регистрирайте се и станете част от екипа на Младежка банка София като попълнете формуляра.

Междувременно можеш да се информирате за дейностите на Младежка банка София и Младежка банка България.

Ако имате въпроси или се нуждаете от повече информация, пишете на sofia@youthbankbulgaria.org.

Младежка банка София e част от мрежата Младежка банка България, управлявана от Фондация „Работилница за граждански инициативи“.