Кандидатствай за социален изследовател в сферата на младежта

Ако сте младеж с интерес към изследователските методики на социалните науки и имате мотивация за реализиране на  изследователска и аналитична дейност в сферата на младежта.

 Място: град София

Звеното за „Анализи и проучвания“ към Национален младежки форум отправя покана към младежи развивали своите професионални умения в полето на социалните науки и имащи мотивация да реализират изследователска и аналитична дейност в сферата на младежта. Звено се състои от млади хора с интерес и компетенции в областта на обществените науки. То извършва изследвания, анализи и прогнози, използвайки интердисциплинарни методи с цел да допринесе за реализирането на ефективни младежки политики.

Възможности за кандидата:

Участие в „Анализи и проучвания“ ще ви предостави възможност да развиете своите умения и компетенции в областта на социалните науки чрез участие в изследователски проекти, обучения и семинари, международно сътрудничество с други младежки изследователски организации и процес при изготвяне на младежки политики.

 За да кандидатствате попълнете апликационната форма тук.

 Източник: Национален младежки форум