Стаж в сферата на финансовия мениджмънт в Американското посолство

Офисът за финансов мениджмънт в Посолството на САЩ в София търси своя стажант, който да е на разположение всеки ден, за да се занимава с различни счетоводни и платежни дейности.

 Място: град София

 Продължителност: Приблизително 6 месеца, считано от май 2017 г.

Нужни специални умения и изисквания:

– да бъдете студент, с ясна цел за продължаване на образованието си в университета по време на стажа

– способност за отделяне на минимум 20 часа седмично

– добро говорене, четене, писане на английски език, и гладко говорене на български език – задължителни

– знания и умения за работа с Microsoft Office

– умения за обслужване на клиенти

Подходящи са младежи навършили 18 годишна възраст, само студенти, които не са граждани на САЩ – студенти учещи в България, български студенти учещи извън България или чуждестранни студенти, законно пребиваващи в България, са подходящи. Кандидатът трябва да бъде с добро академично състояние, да е способен да представи документ от настоящото си учебно заведение, доказвайки, че е студент там. Ако бъде избран, участникът ще трябва да премине през проверка и да получи съответните медицински прегледи преди да започне стажа.

 Ако смятате, че отговаряте на критериите описани по – горе трябва да изпратите резюме или автобиография на английски език на следния адрес:

Посолство на САЩ София/U.S. Embassy Sofia

Офис човешки ресурси/Human Resources Office

кв. „Лозенец“, ул. „Козяк“ №16/ 16 Koziak Str., Lozenets

гр. София ПК: 1408/Sofia 1408

или на факс:  (+359) 2-937-5231

Одобрените кандидати ще бъдат осведомени по телефона и повикани за интервю.

 Краен срок: 15 март 2017 г.

 Източник: U.S. Embassy Sofia