Конкурс за студентско есе: „България в Европейския съюз: десет години по-късно“

Представителството на Европейската Комисия в България в сътрудничество с Институт за икономическа политика дава възможност на студенти да спечелят пътуване до Брюксел и посещение на Европейските институции, като изпратят есе на тема: „България в Европейския съюз: десет години по-късно“.

 Изисквания към участниците

  • В конкурса могат да участват български граждани, които се обучават във висше учебно заведение в България или в чужбина и са на възраст до 29 години
  • Участниците в конкурса носят отговорност за авторството на представените есета. Авторът трябва да изразява свое лично мнение по поставения въпрос.

Изисквания към есето:

  • да бъде на български език
  • да не надвишава 1500 думи;
  •  да се придържа към темата на конкурса;
  • да има оригиналност на идеята;
  • да бъде с ясна структура и аргументация;
  • да има релевантно направени заключения.

 За да кандидатствате попълнете  апликационната форма тук.

 Краен срок: 22 март 2017 г.

 Източник: Европейска комисия