Програма „Млади лидери“

Имате идея, която искате да споделите с водещи световни лидери? Кандидатствайте за програмата “ Млади лидери“ и станете част от Европейските дни на развитие.

Млади хора от всички краища на света, на възраст от 21 до 26 години, са поканени от Европейската комисия да вземат участие в програмата за млади лидери на тазгодишните Европейски дни на развитието (EDD 2017 г.). Събитието е водещ форум в Европа за международно сътрудничество и развитие и ще се проведе в Брюксел на 7 и 8 юни 2017 г.

 Брюксел, Белгия

 Период на провеждане: 7 – 8 юни 2017 г.

Програмата за млади лидери ще ангажира младите лидери да бъдат част от дискусията за бъдещето на международното сътрудничество за развитие.

При кандидатстването следва да изберете най-малко една конкретна тема, по която желаете да говорите на форума. Вие трябва да се чувствате удобно и запознати с избраните конкретните теми и те трябва да съответстват близко на вашите интереси и опит. Кандидатурите се изпращат на английски, френски или испански езици. Кандидатите трябва да могат да говорят ясно и изчерпателно на един от тези езици, както и задължително да имат средно равнище на английски език.

Кандидатите е необходимо да изпратят двуминутен видео запис, обяснявайки защо те следва да бъдат избрани да говорят по една от общите теми и по конкретни теми на ЕДР 2017. Ключовите теми на изданието през 2017 г. са: инвестиране в хората и в планетата; инвестиране в благоденствието; инвестиране в мира и партньорствата. Има и 16 конкретни теми. 

Ще бъдат избрани 16 младежи въз основа на техните изключителни умения, опит и ангажимент по въпросите на сътрудничеството за развитие. Избраните лица ще бъдат поканени да участват в панелите на високо ниво на форума, да споделят свои идеи и опит, и да бъдат част от глобалната дискусия с ключови заинтересовани лица от сътрудничеството за развитие, политици и участници.

 Всички разходи по пътуването и настаняването ще бъдат поети от ЕК.

 За да кандидатствате, натиснете тук.

 Краен срок: 9 март 2017 г., 13:00 ч. (Централно европейско време)

 Подробна информация може да намерите тук.