Стипендиантска програма „Изкуства“ в подкрепа на студентски арт проекти

Програма „Изкуства“ е за бакалаври или магистри, изучаващи изкуства в България. Програмата се подкрепя от фондация „Св. Св. Константин и Елена“, която ще разглежда творческите идеи на стипендиантите.

 Място: Вкъщи

Всеки участник може да участва с повече от един проект, това могат да бъдат проекти за: самостоятелни изложби в сферата на изящните или визуалните изкуства, театрални спектакли, музикално-сценични или танцови постановки, концерти, идеи в областта на киното или анимацията,  сценографията, модата или дизайна.

Двамата кандидати, чиито проекти спечелят финансиране, чрез стипендиите на стойност 3 000 лв., ще имат на разположение една година, за да ги реализират.

Новата сесия на програма „Изкуства“ е отворена и за студенти израснали под институционална грижа, сираци, полусираци, студенти с ТЕЛК или с ниски доходи.

Повече информация за проекта можете да откриете тук.

 Документите за кандидатстване се подават лично, по пощата или по куриер на адрес:

Фондация „Св. Св. Константин и Елена“

к.к. Св. Св. Константин и Елена

Административна сграда

Варна 9006

 Краен срок за предаване на проекти: 19 март 2017 г.

  За контакти: тел: 052 383 943, foundation@stconstantine.bg

  Източник: Фондация „Св. Св. Константин и Елена“

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в програмата.