Стипендиантска програма „Туризъм“ за летен семестър на учебната 2016/2017 г.

Започна приемът на документи по стипендиантска програма „Туризъм“, която ще подпомогне висшето образование на двама студенти през летния семестър на учебната 2016/2017 година.

 Профил на кандидата:

  • студенти, български граждани, в редовна форма на обучение – степен бакалавър
  • студенти задължително от специалности в област „Туризъм”.
  • Завършен минимум един семестър от висшето си образование с минимален успех: отличен – 5.50

 Размер на 1 стипендия: 1500 лв., разпределена на 5 равни месечни суми по 300 лв. Общо 6000 лв. на година.

 Необходими документи за кандидатстване:

  • Заявление за участие в стипендиантската програма (съгласно образец);
  • Мотивационно писмо;
  • Академична справка /или уверение от университета/ за успех от зимния семестър на учебната 2016/2017 г., форма на обучение, специалност, курс

Документите за кандидатстване се подават на хартиен носител на място във Фондация „Св. Св. Константин и Елена” ,  по поща или куриер на адрес:

Фондация „Св. Св. Константин и Елена“

к.к. Св. Св. Константин и Елена

Административна сграда

Варна 9006

за контакти и повече информация:

тел.:   +359 52 383 943

и-мейл: foundation@stconstantine.bg

Повече информация може да намерите тук.

 Срок за кандидатстване за летен семестър на 2016/2017 г: до 15 март 2017 г.