Финална конференция “Житейски умения и мултикариерно развитие”

В събота, 25 февруари 2017 г. се състоя финалната конференция “Житейски умения и мултикариерно развитие” като част от проекта: Стратегии и политики за личностно развитие и балансиран избор “образование / кариерно ориентиране” на младежи в горните гимназиални класове и първите курсове на университета – Life skills & Multi-career futures на Сдружение “Глобално Развитие”.

Конференцията бе своеобразно продължение на уебинарите и е част от последните дейности по проекта. Целта на проекта е да проучи потребностите на младежите в горните гимназиални класове и първите курсове в университета, свързани с изграждане и развитие на индивидуалните им качества, които ще бъдат в основата на техния мотивиран избор за бъдещото им кариерно ориентиране, израстване или преквалификация.

В конференцията взеха участие 5 училища от цялата страна, включвайки:

  • София – 30 CУ “Братя Миладинови”, 21 СУ “Христо Ботев”, 39 СУ “Петър Динеков”, Национално природо-математическа гимназия, Търговско-Банкова гимназия и Международна английска гимназия „Проф. Златарски”;
  • Русе – Математическа гимназия “Баба Тонка”;
  • Казанлък – Национално гимназия по пластични изкуства и дизайн “Акад. Дечко Узунов”;
  • Бургас – Професионално търговска гимназия и Математическа гимназия “Акад. Никола Обрешков”.

Конференцията стартира по обед в аулата на Софийски университет и включваше 3 гост лектора и една работилница. Гостите бяха представители на различни организации и засегнаха максимално обширно темата за кариерата и компетенциите нужни за реализирането на пазара на труда.

Дискусии на конференцията се водеха от:

  • Ели Илиева, преподавател, Мениджър, Сдружение “Глобално развитие”;
  • Д-р Красимира Василева, председател „Национално сдружение на българските европейски клубове“ (NABEC);
  • Ивайло Богомилов, проектен мениджър на Асоциация на Обединените Европейски – София (AEGEE-Sofia), координатор връзката с Европейски младежки форум и процеса по Структурен диалог на AEGEE-Europe;
  • Мадлен Ненкова, Мениджър Кариерно развитие на ученици, Orange BG, Основател на YOUTHub;

YOUTHub взе участие с председателят си Мадлен Ненкова, която има опит като образователен и кариерен консултант в частния сектор. В допълнение в организацията не веднъж консултира и разговаря с младите хора по отношение на техните възможности за активност, професионално ориентиране и необходими умения. Своята презентация тя представи малко по-интерактивно като включи учениците в предизвикателство да помислят и създадат своя визитна картичка, която ги описва професионално през 2027. Видя се изумлението и притеснението на децата от тази спонтанна задача.  Въпреки това имаше и такива, които бързо и лесно се ориентираха и справиха. По-показателно беше, че по-голямата част от залата имаше затруднение да си представи своето кариерно развитие толкова напред. Презентацията продължи с това какво е кариера и кариерно развитие, какви са стъпките за изграждане на една успешна кариера и най-ценното, кои са възможностите и начините за самопомощ за направата на информиран и възможен избора на кариера.

Конференцията завърши с работилница, в която учениците бяха ангажирани в индивидуална и групова работа по отношение на уменията необходими им за реализирането на пазара на труда.

Снимки от събитието: